top of page

KŐNIG ISTVÁN

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

Hatályba lépése: 2020. március 13.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


KŐNIG ISTVÁN egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) a jelen általános szerződési feltételekkel (a továbbiakban Ászf) tájékoztatja felhasználóit (a továbbiakban: Felhasználó), az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételének általános feltételeiről.


1. FOGALMAK, ADATOK

1.1. Felhasználó: a Szolgáltató jelen Ászf szerinti szolgáltatását igénybe vevő
személy.

1.2. A szolgáltatás tárgya:

Online közzétett tánc (a továbbiakban: Szolgáltatás).

1.3. A Szolgáltató adatai:

Név: Kőnig Fordító Bt

Székhely: 1023 Budapest, Mecset u. 8  Fsz. 1.

Nyilvántartási szám: 32106868141

Adószám: 68685889-1-41


2. AZ ÁSZF ELFOGADÁSA

A Szolgáltató Ászf szerinti szolgáltatásának igénybevételéhez a jelen Általános szerződési
feltételek elfogadása szükséges. Az Ászf elfogadása a Szolgáltatás nyújtására működtetett honlapon a Felhasználó regisztrációja során történik.

A regisztrációval a Szolgáltató és a Felhasználó között az Ászf szerinti szolgáltatási szerződés (a továbbiakban Szolgáltatási szerződés) jön létre. A Szolgáltatási Szerződés részét képezi az adott Szolgáltatás oldalán a Szolgáltató által közölt tájékoztatás.

 
3. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FOLYAMATA

3.1. A Szolgáltatási szerződés létrejötte

A Szolgáltatás honlapján, az ott kért adatok megadásával történik a regisztráció. Az adatok megadásával a Felhasználó hozzájárulását adja az adatai kezeléséhez. A sikeres regisztrációval a Szolgáltató és a Felhasználó között a Szolgáltatási szerződés jön létre.

3.2 A Szolgáltatási szerződés időtartama

A Szolgáltatási szerződés határozatlan időre létrejön létre.

3.3. Irányadó jog

A Szolgáltatási szerződésre a magyar jog irányadó, arra az Ászf, illetve annak rendelkezése
hiányában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.

3.4. A Szolgáltatás

A Szolgáltató korábban felvett táncórákat közvetít, melyeket Felhasználó
elektronikai eszközön keresztül nézhet, miközben hallja a gyakorlatokhoz kapcsolódó zenét és instrukciókat is.

3.5. A Szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei

Ahhoz, hogy a Szolgáltatást megfelelő minőségben tudja a Felhasználó igénybe venni, a Felhasználónak rendelkeznie kell a szükséges technikai feltételekkel.

A Felhasználó internet előfizetésével járó fizetési kötelezettségekért, az előfizetési csomag jellemzőiből (pl. adatletöltési határok) fakadó esetleges többletköltségekért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. A Felhasználó a Szolgáltatást az őt terhelő internet szolgáltatás jellemzőinek és díjainak ismeretében veszi igénybe.

 

4. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA, FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. A Szolgáltatáson belül Felhasználó több csomagból (alap, fix díjas és előfizetéses) választhat, mely csomagok különböző mennyiségű és szintű táncoktatást tartalmaznak. A csomagban található táncok mennyiségétől és szintjétől függően a csomagok különböző díjazással hozzáférhetőek.

4.1.1. Az alap Szolgáltatás díjtalanul hozzáférhető.

4.1.2. A fix díjas Szolgáltatás igénybevételéhez egyszeri díj fizetendő.

4.1.3. Az előfizetéses Szolgáltatás csomagok előfizetési díja a honlapon elérhető. A közzétett árak Áfá-t tartalmazó bruttó díjak, amelyeken felül a Felhasználót az igénybevétellel összefüggésben a Szolgáltató irányában egyéb költség nem terheli.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás díját egyoldalúan módosítsa a folyamatban lévő
felhasználói igénybevételekre is kiterjedően. Amennyiben az árváltozással a Felhasználó nem ért egyet, a szolgáltatási szerződéstől elállhat.

Előfizetői díjként egységdíj fizetendő, amelynek megfizetésével a Szolgáltatásnak az ott leírt időszakon belüli igénybevételre jogosult a Felhasználó. Az igénybevételi időszak a kiválasztott előfizetési díj megfizetése napján kezdődik. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az általa közölt előfizetési egységdíj havi összegével automatikusan megterheli az előfizetési idő lejártát követően a Felhasználó bankszámláját.

Amennyiben a terhelés sikertelen, a Szolgáltatás automatikusan Felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg Felhasználó a díjat meg nem fizette.

A Felhasználó jogosult a Szolgáltatást a honlapon keresztül lemondani. A
lemondási nyilatkozat a kifizetett előfizetési időszak lejárata napjától hatályos.

 

5. ELÁLLÁSI JOG

A Felhasználó a szolgáltatási szerződéstől bármikor jogosult indokolás nélkül elállni. Elállásnak minősül a regisztráció Felhasználó által történő törlése.


6. ILLETÉKTELEN FELHASZNÁLÁS TILALMA

A Felhasználó a Szolgáltatásról felvételt nem készíthet, azt nem adhatja át harmadik személynek, illetve köteles tartózkodni mindezek lehetővé tételétől.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szolgáltatás a Szolgáltató saját terméke, ezért annak, illetve részleteinek a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, lemásolása tilos, a tilalom megsértőjével szemben a Szolgáltató jogos igényének érvényesítéséhez szükséges jogi lépéseket megteszi, ​a megsértővel szemben kártérítési igényét érvényesíti.


7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. GDPR

A Szolgáltató az Általános Adatvédelmi Rendelet ((az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679
rendelete, General Data Protection Regulation, a továbbiakban GDPR)) előírásainak megfelelő
adatkezelési szabályzata mindenkor elérhető a Szolgáltató honlapján.

7.2. Panaszkezelés, szavatosság

Amennyiben a nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználónak észrevétele, kérdése,
kifogása van, a Szolgáltatóval a ​Honlapon közzétett email címen, vagy telefonon közölheti. Írásban közölt panasz esetén a Szolgáltató 30 napon belül kivizsgálja a felhasználói kifogást és annak eredményéről tájékoztatja a Felhasználót.

Fogyasztói jogvita esetén a Felhasználó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulhat.

bottom of page